Om Karberghus

Om Karberghus

Karberghus A/S ejes af familien Just Karberg og har siden 1917 haft til huse i Hans Just Pakhus på Østerbro.

Tæt på Nordhavn, Københavns nye bæredygtige bydel, opførtes pakhuset i sin tid af familien og opkaldtes efter grundlæggeren, der i 1867 søsatte virksomheden Hans Just A/S – udgangspunktet for den senere etablering af ejendomsselskabet. Det er i dag 5. generation, der fortsat driver begge virksomheder fra adressen.

Familiens mangeårige interesse for arkitektur og historie har formet porteføljen af lejemål i fredede ejendomme i indre København. Den udlejes fortrinsvis til erhvervsformål, og den fortsatte bevaring af både historiske værdier og kulturarv dikterer naturligvis et værdsat og inspirerende samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, med konservatorer og kunstnere, med formidlere af kultur- og bygningsarv og med arkitekt- og håndværksvirksomheder med speciale i brugen af historiske byggematerialer og traditioner.

Bevar værdierne

Værdier er et vigtigt omdrejningspunkt i alle menneskers tilværelse.
Og da man i 1918 vedtog den danske bygningsfredningslov, sikrede man i fællesskab de historiske, materielle og menneskelige værdier, vores gamle huse rummer, med ’Bevarelsen af saadanne fremragende Bygninger, gennem hvilke dansk Kultur og Historie gennem Aarhundreder afspejler sig’.

I Karberghus anser vi det for et privilegie at deltage i den fortsatte indsats for bevaringen gennem forvaltningen af vores beskedne del af den byggede kulturarv og de værdier, den repræsenterer.
Vi gør det med kontinuerligt og nænsomt vedligehold af vores fredede ejendomme, med ansvarlig brug og med særligt fokus på formidling.

Vi deler derfor de historier, der findes om livet levet i husene med vores lejere i både skrift, tale og billeder – de er kilde til daglig inspiration og en identitets- og værdiskabende faktor ikke kun for os, men også for vores lejere og deres virksomhedsbrands.

Bæredygtig kulturarv

Ældre huse består af ganske få langtidsholdbare, sunde og giftfri materialer som træ, mursten, kalk og smedejern.

De er blevet vedligeholdt, ombyggede og tilpasset skiftende tiders behov i århundreder med en håndværksmæssig tradition, som repræsenterer en præcis, logisk og nøjsom brug af såvel materialer som værktøjer og metode.

Fortsat brug og respektfuld transformation af vores byggede kulturarv sikrer derfor først og fremmest, at vi også i fremtiden kan lære og lade os inspirere af traditioner med Terroir – lokale og danske; et sundt indeklima, reduceret forbrug af ressourcer og fastholdelsen af vores viden om stedbunden byggeskik følger også.

Kan den kulturhistoriske værdi i form af fortællingerne om livet levet i husene bevares i samspil med både brugs-, miljømæssig og økonomisk værdi, er resultatet i alle måder bæredygtigt.

Egne Publikationer

Bevar Værdierne – Bestil her – Pris DKK 125,-