Zieglers Gaard

Nybrogade 12

Yndefuld Perle & Rocaille
Hollandske Bygmester Philip de Lange introducerede Københavnerne for Rokokoen, da han for Hofkonditor J. H. Ziegler opførte boligen ved Slotsholmskanalen, der siden lagdes sammen med købmand Frantz Rausch’s pakhus.

Mod kanalen præsenterede huset sig med velproportioneret ynde, allerede inden man på den anden side kanalen opførte Ridebanen; den endnu bevarede del af det første Christiansborg. Fransk altan indrammet af volutter og Rocailleornamentik i sandsten taler Rokokoens naturinspirerede sprog med brud på symmetri og lige linjer, og Gaarden fremstår på én gang yndefuld og lys og storladent imponerende.

I slutningen af 1700-tallet var Zieglers i storkøbmand Frederik de Konincks eje; han besejlede verdenshavene med en flåde på 64 skibe og satte sig varige spor som initiativtager til forløberen for Dansk Erhverv.

En af de største i dansk ånds- og kulturliv, salmedigteren og renæssancemanden N. F. S. Grundtvig, boede i Zieglers i 1850’erne med sin anden kone, og årtier senere indtog endnu et markant ægtepar stuerne, nemlig Johan og Asa Rohde. Han medstifter af kunstnersammenslutningen Den Frie og designer for Georg Jensen; hun Danmarks første kvindelige cand. mag. i historie og engelsk. Det er vi stolte af.