Nikolaj Plads 23

Nikolaj Plads 23 /Opført 1800

På kanten af Dybet & Mayonnaisekvarteret
Efter byens anden store brand i 1795 opførtes et stort antal nye boligejendomme i indre by, mange efter Harsdorffsk forbillede. Arkitekt og bygmester H. C. Schmidts hjørnehus opført for snedker Johan Pengel er et af slagsen; et eksempel på en nedtonet klassicisme, hvor orden og symmetri smykkes beskedent med antikke virkemidler som kordon-og sparrenkopgesims og fordakning og ’skur’ omkring indgangspartier.

Det skråt affasede hjørne skyldes periodens nye brandforordning; i skyggen af den store brand skulle gader og stræder fremover være bredere og hjørner skulle ’brækkes’, så brandfolk og udstyr kunne nå ubesværet frem, skulle uheldet være ude.

I husets unge dage kunne beboerne fra vinduerne følge med i det brogede liv på Nikolaj Plads; kun kirkens tårn stod tilbage efter branden og brugtes i en årrække som – brandstation – og pladsen tilhørte byens slagtere, som fra boder solgte deres varer, der på varme sommerdage ikke duftede allersødest. Deraf også pladsens andet folkekære navn, ’Maven’. Turde man gå ad Nikolajgade, dengang kaldet Skvaldergade efter sømænds ’skvaldren’ på gadens bænke, nåede man snart de letlevende damer i byens ’utugthuse’.