Langelinjeskuret

Langelinie Allé 4-58, Langeliniekaj 5-7

Industriens Store Satsning & Borgerskabets Promenadeplads

Langelinieskuret er den ikoniske første bastion for Københavns Frihavn. Med en længde på 350 meter udgjorde Langelinieskuret den fysiske og juridiske barriere mellem hav og havn, mellem deklareret og udeklareret gods.

 

Et industrifremstød i særklasse: Københavns Frihavn stod færdig i 1894 og udgjorde et konkurrencedygtigt modspil til Hamborg og Kielerkanalen.

Historicisme og ingeniørskab: Arkitekten Vilhelm Dahlerup og ingeniøren H.C.V. Møller fik sammen til opgave at udforme og anlægge det nye havneområde efter tysk industrielt forbillede og med afsæt i historicismens træk.

En first mover i dansk arkitektur: De hvælvede lofter i kælder- og stueetage, der præger Langelinieskurets indvendige udtryk, er et af dansk arkitekturhistories første eksempler på Monierbuer – hvælvinger i armeret beton.

Industri og promenade går hånd i hånd: I 1848 blev havneområdet fra Kastellet ud til Kalkbrænderihavnen gjort offentligt tilgængeligt. Her kunne Københavns borgerskab spadsere langs vandet og vise søndagstøjet frem.

Industrien skulle ikke stå i vejen for kulturen: Med respekt for Københavnernes tradition blev nye stier og parker anlagt.
Fra Langelinieskurets forhøjede promenadedæk kunne Københavnerne nyde bølgernes vuggen og Frihavnens virksomme leben.