Kalvebod Bastion

Langebrogade 4 / opført 1800

På Tolvte Bastion

I begyndelsen af 1600-tallet udvides København, da kong Christian IV igangsætter et ambitiøst projekt – en ny, befæstet bydel på det sumpede område mod syd.

Nord for Amager anlægges Christianshavn af den nederlandske arkitekt Johan Semp, og med kvarterets vinkelrette kanaler og gader kan der indlysende drages paralleller til kanalbyen Amsterdam. Christianshavn fuldendes med etableringen af flere forsvarsbastioner, blandt andet Callebod eller Kalvebod, som etableres sydligst i 1668.

 

På denne 12. bastion opføres langt senere det vinkelformede, massive pakhus designet til at modstå fjenders angreb; stadig med militært formål med knappe, små åbninger og i gule flensborgsten med sokkel af bornholmsk granit. Om end lidt trangt, finder 91 heste og knap 150 mænd sengeleje her fordelt på tre etager i starten af det 19. århundrede, da København bombarderes under Englandskrigene i 1807. Senere bruges bygningen udelukkende som magasin, og selvom den siden finder anden anvendelse, hænger navnet ’Magasinet’ fortsat ved.