Højbro Plads 15

Højbro Plads 15 / opført 1797

Mådeholdent bidrag til helheden
Spisevært Johan Mortensen Eisen stod bag denne forholdsvis beskedne klassicistiske ejendom, da adskillige huse skød op omkring den nyanlagte Højbro Plads. Det åbne torv skulle nu virke som brandbælte efter den katastrofale brand, der i 1795 lagde hele kvarterer i byen øde – og i det hele taget gøre byen ære med en vis storhed og værdighed i nærheden af slottet Christiansborg.

Amagerkoner fik tilladelse til at sælge frugt og grønt på torvet og gjorde det stadig, da man i 1902 lod Absalon til hest skue mod Christiansborg fra pladsen. Mod dét sted, hvor han i sin tid som byens biskop byggede borg og ifølge historien grundlagde København.

I huset boede engang komponist og handlende udi musik og malerier, Emil Hornemann; det var ham, der gav os melodien til ’Højt fra træets grønne top’ – ikke så ringe endda.