Harsdorffs Hus

Kongens Nytorv 3 & 5 / opført 1780

Mønsterhus med succes & En Kæmpe i Dansk Arkitektur
Direktøren for Det Kongelige Danske Academie, C. F. Harsdorff, opførte med kongelig velvilje to huse i eet på Kongens Nye Torv. Med den nyeste klassicistiske arkitektur inspireret af Antikken dannede det med storladen Tempelgavl i ensemble med pladsens øvrige skønheder et anlæg en konge værdigt.

Huset opførtes som ’Mønster for Publicum i Borgerhuuses Anleg og Indretning’. Og håbet om at inspirere til forbedringer i et København, hvor boligerne var små og uhensigtsmæssige, indfriedes, da man efter byens anden store brand i 1795 opførte hele nye kvarterer efter netop Harsdorffsk forbillede.

Historieundervisning i én til én; Harsdorffs er det spillevende monument over dén kurs i dansk arkitekturhistorie, der allerstærkest kom til at tegne de huse og gader, der med symmetrisk harmoni og enkelhed, stadig tegner indre by.

Et rigt udsmykket og kært hjem for grever og baroner, den florissante periodes kaptajner, hjemlige politiske kandestøbere og entreprenante iværksættere, inden det i en periode på mere end hundrede år i Statens eje dannede ramme om først Udenrigsministeriet og siden Forligsinstitution og Arkitektskole.