Brønnums Hus

August Bournonvilles Passage 1 / opført 1866

Klædt på til Fest
Med Flådens udflytning til Holmen kunne nye fornemme boliger opføres mellem Kongens Nytorv og havnen efter parisisk forbillede. Brønnums’ var det første og straks indtaget af byens spidser bankierfamilien Henriques og ægteparret Hirschsprung.

De omgikkes tidens kulturelle elite; Henriques’ holdt saloner med tonekunstnere som Grieg og Gade, balletmester Bournonville var hyppig gæst, og eventyrdigteren H. C. Andersen gjorde ugentlig visit med fortællinger og papirklip. Hirschsprungs kunstinteresse betød unikt japansk gyldenlædertapet i stuerne, og en sommerlig frise malet af bl a Skagensmaleren Niss bringer den lyse, danske sommernat ind i huset.

Med en af tidens nyeste teknikker, stukken, kunne man dekorere per støbeform og lade sig henføre af historiske myter og fortællinger. Brønnums er byens mest opulente hilsen fra en tid, hvor man i byggeriet snarere så tilbage end frem og hentede stilelementer fra nær og fjern for at tillægge dem symbolsk betydning, der ’skabte stemning’.

Konditor Valdemar Brønnum kendt for hjertevarme og rummelighed i det Københavnske forlystelsesliv lagde fra starten folkekært navn til huset, og i stueetagen føres traditionen videre i cocktailbaren ’BRØNNUM’.