Bredgade 56

Bredgade 56 / opført 1869

Blandt de kunstnerisk begavede
Trods fine akademiske resultater og en stor fremtid spået er arkitekt Johan Jacob Deuntzers karriere beskeden. Bredgade 56 bliver hans eneste arkitektoniske eftermæle.

Dengang hed gaden Norgesgade, og i samarbejde med tidens mest anerkendte portræt- og genremaler professor D. Monies, lader Deuntzer bygningen opføre i 5 etager.

Stilen er historicisme, og bygherrerne lader sig inspirere af rokokoens bløde og svungne elementer. Det kommer til udtryk i husets facade, hvor Rocaille – muslingeskaller i stuk pynter over førstesalens vinduer.

Forfatteren Holger Drachmann bor i huset i en årrække, og loftet omdannes til atelier. Her arbejder den alsidige og til tider kontroversielle kunstner også med maleriet, og i kraft af sit nære venskab med litterat og kritiker Georg Brandes bliver han en af Det Moderne Gennembruds frontfigurer i dansk litteratur; en fri, uborgerlig og improviserende kunstner.