Langelinieskuret

Langeliniekaj 5 / Langelinie Allé 6-58 / opført 1894

Industri og Promenadeliv – Hånd i Hånd
Langelinie kender vi alle; et yndet udflugtsmål i generationer. At den hævede promenade langs med kajen faktisk er taget på et næsten 350 meter langt skur i to etager tegnet af den store Jens Vilhelm Dahlerup, tænker de færreste nok på. Skuret er en del af Frihavnen, der i 1890’erne gjorde byen rigere på industrianlæg; det anvendtes til opbevaring af gods, deraf navnet, og det kom allerede fra fødslen ikke til at stå i vejen for københavnernes traditionsrige søndagstur langs vandet; den kunne fortsat nydes men nu på skuret!

Det 5.700 kvadratmeter store ‘skur’ under langeliniepromenaden er et stykke ikonisk og elsket kulturarv, som har haft stor betydning for både industri og byliv. Promenade og industrianlæg udgjorde indsejlingen til Københavns Havn – og dannede også ramme for frihavnen som etableredes i 1894. Frihavnen på Østerbro var Skandinaviens første – og et vigtigt internationalt ‘hjørne’ af København, hvor varer kunne omlades uden toldbetaling. Med internationale besøg ‘en masse’ havde Langeliniekaj således stor symbolværdi – måske hvorfor én af 1800-tallets absolut mest populære arkitekter – Jens Vilhelm Dahlerup blev erhvervet til opførelsen af netop denne placering. Langelinieskuret har sammen med resten af anlægget været fredet siden 1993.