Langebrogade 4 - Kalvebod Bastion

Langebrogade 4 - Kalvebod Bastion

Opført i 1800.

Benævnt som Magasinbygningen på Kalvebod Bastion.

Fredet i 1918.